Hoe meer mensen natuur onderdeel maken van hun dagelijks leven, hoe gezonder de samenleving en hoe belangrijker een groene leefomgeving is.


Webdesign by

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

  Sociaal Cultureel Welzijn

Emmen

Welzijn en Gezond

Welzijn en Gezond

De Cluft >>>

De Cluft dankbrief >>>

>>> pimvanlommel.

GezondZijn Nieuws Vit met ABCD Water Suiker Zout Geheugen Mindfulness Meditatie Denken Hier en Nu Bloeddruk Hygiene Gezonder leven Contact

Dag, bijzonder mens...Dag, bijzonder mens...Gezondheid is de basis van een prettig en fijn bestaan voor iedereen

Dingen veranderen voortdurend.
Waardeer het verleden,
kijk uit naar de toekomst.
Leef in het nu

Alle problemen zijn voor het ego. Zie dat het ego een illusie is en de problemen gaan in rook op.


Wie gelukkig is straalt.

Dat geldt ook voor organisaties waar gelukkig gewerkt wordt. Gelukkige medewerkers zijn productiever, creatiever én verlenen betere service. Werk maken van geluk zorgt voor tevreden klanten, meer innovatie en winst. Ingrediënten voor een goede reputatie. Organisaties die bewust werk maken van geluk hoeven zich weinig zorgen te maken om hun imago en reputatie. Omdat alles klopt.


De toekomst in gezondheidszorg
Wat als de vijfde grootste werkgever in de wereld, de Engelse National Health Service (NHS), in plaats van op een bankroet af te stevenen slechts met de helft van haar toestroom aan ziekten te maken had? Dan zou deze organisatie zich kunnen bezighouden met waar zij het beste in is: mensen met acute en levensbedreigende infectueuze ziektes en andere serieuze aandoeningen behandelen.
Dit is waar de, eind 2018, gepresenteerde aanbeveling van de Alliance for Natural Health voor een duurzame aanpak van de gezondheidszorg over gaat.

Onze eerste focus ligt op de Engelse gezondheidszorg; een op de belastingbetaler geënt gezondheidszorgsysteem dat gratis is op de plaats waar deze wordt verleend. Nog steeds een parel aan de Britse sociale welzijnskroon. Als we een nieuw en duurzaam systeem van gezondheidszorg in Engeland kunnen creëren, voordat de National Health Service bezwijkt onder haar huidige last, dan kan dat overal is onze overtuiging.


Laten we eens kijken naar de vijf punten waarop onze blauwdruk voor een nieuw gezondheidszorgsysteem afwijkt van het huidige:

1.
Ten eerste focussen we op het in stand houden en regenereren van gezondheid, in plaats van op ziektemanagement.
2.
Ten tweede nemen we de gezondheid van elk individu in ogenschouw in combinatie met een bredere aanpak die gezondheid beïnvloedt door middel van ecologie en duurzaamheid. Dit maakt een brede communicatie mogelijk tussen individuen en gezondheidsprofessionals (zowel uit het natuurlijke als reguliere circuit).
3.
Ten derde focussen we op twaalf duidelijke gezondheidsgebieden die we als biologisch bestempelen. Denk bijvoorbeeld aan ons vermogen om bloedsuiker te controleren, onze ontstekingsstatus, de balans in ons hormoon- en zenuwstelsel, onze reactie op stress, en onze belangrijkste drijfveren om elke ochtend op te staan. Als al deze gebieden in balans zijn, is gezondheid ‘onvermijdelijk’.
4.
Ten vierde beschrijven we tien benodigde kenmerken voor een gezondheidssysteem om duurzaam te zijn. Zoals: het terugdringen van de afhankelijkheid van medicijnen, instemming voor elke vorm van medisch ingrijpen op basis van volledig inzicht, en stroomopwaarts gericht zijn (dit betekent dat we altijd op zoek gaan naar de diepere oorzaak in plaats van simpelweg behandelen van symptomen).
5.
Ten vijfde willen we gezondheids- en fitnesstherapeuten op waarde schatten en rehabiliteren. Er lopen zoveel waardevolle therapeuten rond: hun aantal overtreft het aantal eerstelijns artsen.

Deze professionals op het gebied van integrale gezondheidszorg, fysiotherapie en fitness kunnen een fantastische bijdrage leveren aan het gezond houden of maken van mensen. Ze zijn te vaak om verkeerde redenen opzijgeschoven binnen de huidige gezondheidszorg.
Men heeft ons doen geloven dat wat gezondheids- en fitnesstherapeuten doen, niet werkt. Dat is volkomen onterecht. Het is alleen moeilijk te bewijzen hoe, of voor welk deel ze bijdragen aan genezing. We hebben (nog) niet de standaarden en middelen om experimentele of klinische monitoring toe te passen. Laat staan de financiële middelen om te meten wat er precies gebeurt en hoe de oorzaak-gevolgrelaties liggen.
Feit is dat het publiek steeds vaker een beroep zou willen doen op integratieve en natuurlijke geneeskunde. Steeds meer mensen raken gedesillusioneerd door het systeem van ‘voor-elke-ziekte-een-pilletje’ van de reguliere geneeskunde, waarin de dokter beslist wat het beste is. Vaak wordt een symptoombestrijdend medicijn voorgeschreven dat de onderliggende oorzaak niet aanpakt en bovendien vervelende bijverschijnselen geeft.
Natuurlijk, niemand zal alle radicale veranderingen accepteren die zijn neergelegd in ons plan zonder bewijs van de effectiviteit ervan. Maar eigenlijk vormt bewijs de basis van onze blauwdruk. Veel komt van bewezen mechanismen. Maar ook van wat mensen – zowel patiënten als zorgverleners – hebben ondervonden.
Wat we laten zien is dat alle sleutelfiguren samen kunnen bouwen aan een overeenstemmende visie. Vanuit die situatie zou de hele samenwerkingsvorm en het systeem van deelname getest kunnen worden in de echte wereld. In de setting van de samenleving. Dat is naar ons inzicht de manier van co-creatie die de blauwdruk tot realiteit kan vormen.
De reden waarom de totstand-koming van een duurzame aanpak van de gezondheidszorg een hoge prioriteit heeft, is gelegen in de noodzaak te weten hoe de gezondheid van de volgende generatie beheerd kan worden. Zoals we op andere gebieden hebben gezien waar duurzaamheid is ingevoerd (zoals landbouw en energie), betekent dit samenwerken met de natuur, in plaats van tegenwerken.


 
Het geheim ligt in samenwerken met de natuur, niet in tegenwerken, zegt Rob Verkerk.
Wat zou er gebeuren als de inspanningen binnen de geneeskunde zich zouden richten op het gezond houden van mensen in plaats van het managen van de zieken? Wat als we de oorlogsvoering van de strijdende partijen binnen de gezondheidszorg zouden kunnen ombuigen naar een gezamenlijke holistische visie op menselijke gezondheid, binnen een systeem gebaseerd op gezonde wetenschappelijke beginselen dat het individu centraal stelt, en niet specifieke industrieën of medische specialismen?
Natuur en gezondheidszorg!
Door meerdere onderzoeken is de heilzame werking van natuur aangetoond. Een natuurlijke omgeving vermindert stress, verbetert de concentratie en nodigt bovendien uit tot bewegen. Omgevingspsychologe en hoogleraar natuurbeleving
Agnes van den Berg verzamelde de belangrijkste resultaten van tientallen onderzoeken naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen en volwassenen in de …

Onderzoekers geven toe fout te zitten met hun vetarme dieetadvies.

Sorry zeggen is pijnlijk…

Hallo wereld, Research Hoofdkwartier hier. Alles goed met je? (Zo niet, dan graven en vorsen we totdat we boven water hebben wat er met je aan de hand is). Trouwens, weet je nog dat we je vertelden dat een vetrijk dieet je aderen kan laten dichtslibben met hartproblemen als gevolg? Het is je vast niet ontgaan dat we deze theorie al 30 jaar actief hebben uitgedragen. Studie na studie… Om eerlijk te zijn, we zijn er doodmoe van.

Dankzij de niet aflatende inspanningen van Research Hoofdkwartier, liggen de winkels vol met allerhande light en vetvrije producten en je arts heeft je misschien ook nog wel statinen voorgeschreven om van dat nare vet af te komen…

Uhm… Niet lachen, maar we hadden het fout! Echt hoor, eet rustig wat je maar wilt aan vet: boter, kaas, melk, noem maar op. Helemáál niet schadelijk voor je hart. Sterker nog, vet reduceert de kans op een hartaanval. Dus het veroorzaakt geen hartaanval, maar voorkomt hem. Ja hoor, 180 graden de andere kant op dus.

Goed mogelijk dat je nog helemaal niks gelezen hebt over deze gênante vergissing. We hebben de boodschap verstopt achter schattige kopregels, zodat het niemand zou opvallen wat een zootje we ervan gemaakt hebben. (We gingen er vanuit dat we in een ‘koppensnellers’ tijdperk leven waarin de mensen een concentratiespanne hebben van 5 seconden. En gelukkig hadden we gelijk).

Dus, hier hebben we een nieuwe kopregel (hoop dat je ‘m leuk vind, wij waren er zelf nogal content mee): ‘Nieuw onderzoek kan schuldgevoel zuivelconsumptie uitbannen.’ Goed hè?! Het zegt niks over het feit dat we er 30 jaar naast zaten, of dat light voedsel en drank de voedselindustrie astronomische bedragen hebben opgeleverd, zoals dat ook geldt voor de gigantische bedragen die de farmaceutische industrie heeft opgestreken aan de verkoop van statines. We zeggen niet dat dit onnodige uitgaven waren en ook niet dat onze adviezen de kans op een hartaanval vergroot hebben. Nee hoor, je hoeft je alleen niet meer schuldig te voelen. Dat is alles.1

We stellen ons even twee scenario’s voor binnen het gemiddelde gezinsleven: eentje van voor ons persbericht en eentje daarna…….

Dialoog vóór het persbericht:

Vrouw: ‘Ik heb net een geroosterd boterhammetje met roomboter gegeven. Ik voel me zo schuldig!’
Man: ‘Schuldig?! Dat is wel het minste. Je gaat hier aan DOOD!’

Dialoog ná het persbericht:

Vrouw: ‘Ik heb net een geroosterd boterhammetje met roomboter gegeven. Ik voel me zo schuldig!’
Man: ‘Schuldig?! Nergens voor nodig. Niks aan de hand.’
(Om precies te zijn heb je je kans op een hartaanval zojuist verkleind, maar ik heb even een kijkje genomen áchter de kopregel. Sorry!).


Ok, daarmee hebben we 98 procent van de populatie afgehandeld. Nu moeten we nog aan de slag met de overgebleven 2 procent die nog steeds aan het lezen is (zó irritant!…). Voor die paar aanhouders hebben we een meer feitelijke samenvatting: ‘Volgens recent onderzoek is het niet erg aannemelijk dat de consumptie van volle melk, yoghurt en kaas ons vroeger het graf in stuurde.’

Dit vertelt nog niet de hele waarheid, maar we hebben weer 1,5 procent van de mensen bereikt met onze boodschap. We zitten nog met de obstinate halve procent die nu nóg leest (een doelgroep die een vijf uur durende opera van Wagner als een kort deuntje beschouwd; wat mankeert deze mensen?).

Voor deze enkelingen, die meer buiten zouden moeten komen, moeten we met de waarheid komen (denken we). Wat we gedaan hebben, is een onderzoeksgroep samenstellen van 3.000 mensen van 65 jaar en ouder. We hebben hun bloed gedurende 22 jaar onderzocht op drie verschillende vetzuren die je tegenkomt in zuivelproducten. In tegenstelling tot wat beweerd werd, veroorzaakte geen van deze ‘slechte’ vetten enige hartaanval. Sterker nog: één van deze vetten reduceerde het risico op overlijden door een hartaanval met 42 procent!2

We omschrijven deze studie als stevig onderbouwd (één van onze favoriete typeringen) en voegen eraan toe dat ‘mensen een meer afgewogen en gefundeerde keuze kunnen maken op basis van wetenschappelijke feiten dan op basis van “horen zeggen”’. Hiertoe rekenen we ook het bericht ‘van horen zeggen’ dat ons bereikte via de laatste officiële US Dietary Guidelines, dat nog steeds het eten van light en halfvolle producten adviseert. Niet alleen een verkeerd advies, maar ook nog eens schadelijk, omdat deze producten extra toegevoegde suikers bevatten. En die waren al die tijd al de boosdoener bij het ontstaan van hartproblemen!

Dus, wij van Research Hoofdkwartier zouden sorry kunnen zeggen, zeker gezien het feit dat we veel mensen voortijdig naar hun graf gestuurd hebben. Maar goed, we hebben besloten om een beetje lol te maken, vandaar onze vermakelijke ‘schuldig’ kopregel.

Literatuur
1. ScienceDaily, 11 July, 2018
2. Am J Clin Nutr, 2018 Jun 11. doi: 10.1093/ajcn/nqy117

Ieder mens is uniek

Een open deur: ieder mens is uniek. Wat velen zich niet realiseren, is dat ook het welbevinden onder die uniciteit valt.

En dat gezondheid een onderdeel is van dat welbevinden. Gezondheid is dus iets heel persoonlijk's. Als er dan iets mankeert aan die gezondheid, dan gaat u dus uw eigen weg!

Soms heeft u hulp nodig bij het zoeken naar uw weg naar een beter gezondheid. Zo bent u misschien via … ook in contact gekomen met deze website.

Wat wij hoog in het vaandel hebben staan is de overtuiging dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. De rol die wij hier in kunnen spelen is een ondersteunende. Wij vertellen u niet wat u moet doen. Wij geven u slechts mogelijkheden.

U dient u eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken om een keus te maken voor om het even welke behandel methode of welke producten, regulier dan wel alternatief.


Welzijn en Gezond, De Cluft en Cknet

organiseren vanaf  medio 2019 nieuwe activiteiten gericht op
bewustzijn, voeding, gezondheid, natuur- en milieueducatie.


Deze activiteiten zullen wel- of niet in samenwerking gaan met andere organisaties. De activiteiten zullen daar georganiseerd worden waar de meeste vraag is. Dit betekend dat deze op verschillende locaties in Emmen en omgeving zullen plaatst vinden.

Gezondheid, voeding, bewustzijn en milieu krijgen hierin een belangrijke plaats.

Uitgangspunt zal zijn: Toegankelijkheid voor iedereen.

Soorten activiteiten

Nieuwe workshops die zullen worden gegeven zijn o.a.

Wij willen dit soort activiteiten gaan organiseren en aanbieden aan mensen voor wie dit normaliter te duur is. Dit betekent dat een bijdrage voor het deelnemen aan een activiteit zal bestaan uit een minimale bijdrage.

Wij zoeken altijd nieuwe samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Hartelijke groet,

Harry van den Berg.
    06 4871 8733

Deze website zit in de ontwikkelingsfase.

Wij stellen het zeer op prijs indien u aan- of opmerkingen heeft
deze te melden op onderstaande
e-mail adres.


Info@decluft.nl


Onze websites:

De onderstaande websites zijn een onderdeel van ComputerKennisNet en SKW De Cluft Emmen:

Sociaal Cultureel Welzijn "De Cluft EMMEN" Sociaal Cultureel Welzijn "De Cluft EMMEN" Sociaal Cultureel Welzijn "De Cluft EMMEN" Sociaal Cultureel Welzijn "De Cluft EMMEN" Sociaal Cultureel Welzijn "De Cluft EMMEN" Sociaal Cultureel Welzijn "De Cluft EMMEN" Sociaal Cultureel Welzijn "De Cluft EMMEN" De Cluft Emmen

Welzijn en Gezond

Welzijn en Gezond

Wat je het meest in de weg staat, zijn je ideeën over wie je bent. Sta niet toe dat het verstand jou vertelt wie je bent. Het is daar niet toe in staat.
Laat je niet hypnotiseren door de concepten, beelden en definities waar het denken je in wil laten geloven.
Pas als je de ideeën over wie je bent hebt losgelaten kun je ontdekken wie je bent.


Welzijn en Gezond-Zijn van groot belang voor mens én samenleving. Immers ...


Welzijn en Gezond voor iedereen
Dat fietsen gezond is wisten we al langer. Maar waarom is dat zo? Fietsen is uitstekend voor lichaam én geest. Het is goed voor de spieren en longen en helpt tegen lichamelijke ongemakken en gebreken. Omdat fietsen een laagdrempelige manier van bewegen is, is het geschikt voor de meeste mensen.
Bewegen maakt gelukkig
Als je sport of lang achter elkaar beweegt, maak je het hormoon endorfine aan. Dit hormoon wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Als jullie vaak samen bewegen word je dus automatisch gelukkiger. Amerikaanse onderzoekers ondervonden dat tijdens sporten of bewegen het lichaam hetzelfde reageert als wanneer je verliefd bent. Koppels die samen sporten of bewegen ervaren deze lichamelijke reacties onbewust als verliefdheid
Fietsen is gezond

Bram Bakker is psychiater, publicist en gedreven sporter. Hij leidt een druk leven en voelt zich daar goed bij. Totdat…. Bakker wordt getroffen door een geheimzinnige aandoening.

Ook een dokter kan ziek worden. Sommige mensen verbazen zich daarover, want als je zoveel over gezondheid weet, dan zou je toch beter dan wie ook moeten kunnen voorkomen dat je ziek wordt. En als het je dan al overkomt, zou je precies moeten weten wat te doen om weer beter te worden. Maar zo simpel is het niet.

Artsen zijn net mensen: ze worden gemiddeld niet ouder dan andere mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau en sociaal-economische status. Waarin een arts zich van een patiënt onderscheidt is het feit dat hij precies weet wat hij niet wil…

Zij die bijvoorbeeld wanhopige patiënten nog chemokuren aanbieden, ondergaan die zelf liever niet, omdat ze het ellendige verloop kennen. Het enige wat ze niet weten, is wat het is om zelf patiënt te zijn. Zo begint het door Ivan Wolffers – collega-arts, schrijver en patiënt – geschreven voorwoord van het nietsverhullende, kritische boek De dokter als patiënt. ..

De dokter als patiënt

Artsen zijn net mensen

Gezondheid is de basis van een prettig en fijn bestaan, dat weet iedereen, maar tegenwoordig lijkt het wel alsof wij alleen maar aan het overleven zijn. Je moet zorgen voor je kinderen, het huishouden op orde houden, werken, het eten op tijd klaar hebben, boodschappen doen en dan wil je graag ook nog wat tijd over houden voor je partner en je sociale leven.


Door al deze eisen en drukte vergeten we vaak om tijd te nemen voor onszelf.

Wat speelt er nou eigenlijk in ons? Welke emoties dragen we nog met ons mee? Staan we wel eens goed stil bij wat er in ons lichaam gebeurd?


Bij gezondheid denken we vaak eerst aan beweging en voeding. Maar we staan nooit zo stil bij onze mentale gezondheid. Je hoort het wellicht steeds vaker, mind fulness, yoga, meditatie.. het klinkt waarschijnlijk een beetje vaag of onwennig maar wij zijn van mening dat het werken aan zowel je lichamelijke gezondheid als je mentale gezondheid even belangrijk is.


Beiden kunnen een zeer positief effect op elkaar hebben maar ook een negatief effect.

Nu is het zo dat er een steeds groter aanbod komt van al deze activiteiten maar wil je daaraan mee kunnen doen, dan dien je te beschikken over een flinke portemonnee.


Heb je dit niet, dan wordt je toch een beetje aan je lot overgelaten. Misschien heb je thuis zelf wel eens geprobeerd te mediteren of heb je yoga oefeningen gedaan en misschien ook niet. Maar je zult dan gemerkt hebben dan dit best lastig is zonder professionele begeleiding en motivatie en omdat je deze niet krijgt, stop je er maar weer mee want het werkt toch niet, of je bent ervan overtuigd dat het jou niet lukt.


Omdat wij vinden dat het leren van een goede basis en gezondheid belangrijk is en preventief kan werken voor zowel lichamelijke- en mentale klachten, zou dit voor iedereen toegankelijk moeten zijn en daarom willen wij diverse soorten activiteiten gaan aanbieden voor mensen die dit doorgaans niet kunnen betalen.


De activiteiten die wij willen gaan aanbieden zijn o.a:


Wij willen in samenwerking met diverse organisaties een zo groot mogelijk aanbod neerzetten en wij hopen hiermee een goede
bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij en de mensen die het in onze ogen het hardste nodig hebben.

Gezondheid is de basis van een prettig en fijn bestaan voor iedereen

12 voordelen van wandelen Lees verder >>>

Welzijn en Gezond

Welzijn en Gezond

Welzijn en Gezond

Welzijn en Gezond