Hoe meer mensen natuur onderdeel maken van hun dagelijks leven, hoe gezonder de samenleving en hoe belangrijker een groene leefomgeving is.


Webdesign by

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

  Sociaal Cultureel Welzijn

Emmen

Welzijn en Gezond

Welzijn en Gezond

De Cluft >>>

De Cluft dankbrief >>>

>>> pimvanlommel.

GezondZijn Nieuws Vit met ABCD Water Suiker Zout Geheugen Mindfulness Meditatie Denken Hier en Nu Bloeddruk Hygiene Gezonder leven Contact

Dag, bijzonder mens...Dag, bijzonder mens...Eieren, misschien wel het meest voedzame product dat je kunt eten,

zijn al ongeveer een halve eeuw in de ban.


In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vonden cardiologen en Becel dat ze te veel cholesterol bevatten. En ondanks dat toen ook al bekend was dat de lever in ons lichaam veel meer cholesterol produceert dan dat we ooit met de voeding kunnen binnenkrijgen, ook als we veel eieren eten, werd de opvatting gepropageerd om eieren te vermijden ter voorkoming van een hartinfarct.


Vooral de eidooiers moest het ontgelden, want daarin zit immers het cholesterol. Daarom werd mensen zelfs aangeraden om alleen het eiwit te eten en de ongezonde, cholesterolrijke eidooier weg te gooien.


Maar vooral de laatste jaren veranderden de inzichten. Eind verleden jaar werd een onderzoek gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition1 waaruit bleek dat het eten van eieren, inclusief de eidooier, na lichamelijke inspanning de spiereiwit-aanmaak sterker stimuleert dan wanneer alleen het eiwit wordt geconsumeerd.Dit is goed nieuws voor bijvoorbeeld hardlopers die na een duurloop hun enigszins beschadigde spieren graag willen herstellen met behulp van hoogwaardige proteïnes.


Dus de essentiële voedingsstoffen in eieren helpen hierbij extra. Herstel is dan effectiever dan met de afgezaagde shakes met soja-eiwitten of met een of ander eiwitrijk zuivelproduct.


In een begeleidend commentaar prees dr. Stuart Phillips van McMaster University in Ontario (Canada) de consumptie van eieren helemaal de hemel in:


‘Hoewel het ei lange tijd in een kwaad daglicht is gesteld, lijkt het er nu op dat het ei wat de spieren betreft veel meer te bieden heeft dan we eerder beseften. Als een relatief goedkope en voedingsrijke eiwitbron verdient het ei terecht aandacht, vooral nu

Achtergrond mindfulness

Binnen het Boeddhisme is er de aandachtstraining Vipassana, die erop gericht is om mensen te brengen tot een ervaring van het huidige bestaan, zoals dit werkelijk is. Al 2.000 jaar wordt dit in het Boeddhisme toegepast en vipassana training is een specifieke boeddhistische meditatietechniek.

In de westerse medische en/of psychotherapeutische context is mindfulness als begrip bekend geworden door de Amerikaanse onderzoeker Jon Kabat-Zinn, moleculair bioloog en oprichter van de Stress Reduction Clinic aan de universiteit van Massachusetts. Hij ontleende de term mindfulness aan de Vietnam-monnik, Thich Nhat Hanh, die door zijn kritische houding tijdens de Vietnamoorlog uit zijn geboorteland werd verbannen en onder andere in Frankrijk ging wonen. Hij leidde in de jaren zestig anderen op in het trainen van aandacht volgens de boeddhistische leer. Ook talrijke andere boeddhistische monniken hebben de vipassana in zijn zuivere vorm onderwezen, wat uiteindelijk geleid heeft tot veel westerse beoefenaars, van wat later mindfulness heet. Tegenwoordig wordt dit onder andere toegepast in Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), en Mindfulness Based Cognitive Therapy) MBCT.

Bewust aandacht

Mindfulness betekent bewust aandacht geven aan dit moment en zonder oordeel opmerkzaam en bewust te zijn. Ondanks dat het afkomstig is vanuit het oosterse Boeddhisme is mindfulness een Westerse psychotherapie, waarin de stressreductie centraal staat. Deze krachtige persoonlijke geluk filosofie bewijst zich als effectief instrument om stress tegen te gaan. Mensen die veel stress ervaren door bijvoorbeeld een burn-out, leren door middel van mindfulness beter omgaan met stress. Het gaat erom, met de volledige aandacht in het huidige moment aanwezig zijn. Niet teveel denken aan het verleden en ook niet teveel aandacht voor de toekomst. Het gaat om het hier en nu. Door middel van mindfulness leert men bewust om te gaan met stress en spanning, wat piekeren over de toekomst met zich mee kan brengen.

Acceptatie

Hoewel mindfulness wortels heeft in het boeddhisme, hoeven beoefenaars absoluut geen kennis te hebben van boeddhisme, vipassana, yoga of een andere meditatietechniek. Eén van de belangrijkste elementen van mindfulness is om tot acceptatie te komen. Mensen laten zich in het westen erg veel sturen door de dingen die moeten en door wat er van hen verwacht wordt. Met deze filosofie leert men te accepteren dat bepaalde dingen in het leven niet te sturen zijn en dat het ook niet nodig is om zelf alle touwtjes in handen te hebben. Het gaat er voornamelijk om te leren met situaties om te gaan, die men niet zelf kan regisseren. Mindfulness is daarmee de gemoedstoestand die getypeerd wordt door de bewustwording van de eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. Om toe te werken naar volledige mindfulness volgt men onder andere trainingen, meditatie- en andere aandacht oefeningen.

Kenmerken

Mindfulness verwijst enerzijds naar training, waarin men leert om bewuster te leven en anders om te gaan met stressvolle gedachten en emoties. Anderzijds is het een vorm van meditatie, waarin men zich op een niet reactieve manier bewust wordt van de fysieke en geestelijke sensatie en situatie van het moment. De bewuste aandacht staat hierin centraal.

Verdere kenmerken zijn:

In het hier-en-nu aanwezig zijn

Opmerkzaamheid zonder oordelen

Acceptatie van dat wat er is

Mindfulness heeft alle bovenstaande ingrediënten in zich. Men leert op die manier te leven met de eigen menselijke onhebbelijkheden, waaronder irritatie, ongeduld, frustratie, boosheid en verdriet. Door deze filosofie leert men met alles wat leidt tot onrust om te gaan.


Klachtafname

Mindfulness wordt vaak in trainingssessies aangeboden en helpt mensen om van het piekeren af te komen, beter te leren omgaan met stress, zich beter leren concentreren en daardoor gelukkiger te worden, meer te kunnen genieten, effectiever te kunnen werken en beter te slapen. Dat zijn een aantal onderwerpen die tot klachtafname leiden.

Daarnaast heeft een mindfulness training ook het volgende tot gevolg:

Vermindering stress en daardoor betere omgang met stressvolle situaties

Verbetering concentratie en prestatie

Beter kunnen ontspannen

Positief zelfbeeld

Vermindering angst

Vermindering depressieve gevoelens

Vermindering slapeloosheid

Door mindfulness vindt er een verschuiving in de hersenactiviteit plaats van de linker naar de frontale cortex, wat onder andere minder angst tot gevolg heeft. Mensen die vaker dan driemaal in hun leven met een depressie te maken hebben gehad, hebben na het volgen van een training 50% minder kans op terugval.

Oefenen

Een mindfulness training behandelt een deel theorie in combinatie met (meditatie)oefeningen. Na een training krijgen kandidaten veel oefeningen mee naar huis, waaronder meditatieoefeningen. Oefening baart kunst en om tot een juiste mindset te komen is het daarom belangrijk om veel en dagelijks te oefenen en dit vol te blijven houden. Door middel van deze training leert men de dingen te zien, zoals ze werkelijk zijn. Bij de oefeningen gaat het om waarnemen, aandacht geven, niet oordelen en acceptatie.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre ben je bekend met Mindfulness? Is deze filosofie iets voor jou om toe te passen in je dagelijks leven? Herken je de praktische uitleg of heb je meer suggesties? Wat zijn je succesfactoren om gefocust te blijven, de innerlijke vrede te bewaken en een laag stressniveau te hebben?


1. Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 84(4), 822.

2. Langer, E. J. (1989). Mindfulness. Addison-Wesley.

3. Morgan, D. (2003). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2017).
Mindfulness. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/psychologie/persoonlijk-geluk/mindfulness/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
< a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/persoonlijk-geluk/mindfulness/>ToolsHero: Mindfulness</a>

Lees verder >>

De meeste artsen erkennen nutteloze medicijnen te verstrekken

Meer dan 80 procent van de artsen erkennen medicijnen en/of behandelingen voor te schrijven waarvan zij weten dat deze onnodig zijn of niet werken – inclusief chemotherapie bij patiënten met kanker in een vergevorderd stadium.

Onnodige behandelingen

Deze ontdekking is het gevolg van een aankondiging van de Engelse Academy of Medical Royal Colleges die een lijst heeft samengesteld met veertig behandelingen die onnodig zijn en niet routinematig voorgeschreven dienen te worden. Hieronder vallen chemotherapie bij kanker in een vergevorderd stadium, röntgenfoto’s bij lage rugklachten, reguliere scans bij terminaal zieke patiënten en routinematige controles na een staaroperatie of een andere standaard routinematige ingreep.

Is het wel nodig?

Bij de bekendmaking van de lijst zei AMRC voorzitter Prof. Dame Sue Bailey dat patiënten tweemaal moeten nadenken voordat ze akkoord gaan met een onderzoek of een behandeling en zich af moeten vragen of het wel nog is. “Patiënten zouden zich moeten afvragen ‘wat gebeurt er als ik niets onderneem?” Het AMRC, een vertegenwoordiging van 21 koninklijke medische genootschappen, heeft zich voorgenomen om de lijst uit te breiden tot circa 150 onnodige behandelingen.

Gedreven door angst

Bij het onderzoek van het AMRC zijn ongeveer 5.000 artsen betrokken. De overgrote meerderheid erkent medicijnen of een onderzoek te hebben voorgeschreven, wetende dat het onnodig is, maar dat zij gedreven werden door angst of mogelijke juridische consequenties en in enkele gevallen omdat de patiënt het eiste.

Ongeveer 20 procent gaf toe antibiotica voorgeschreven te hebben, 16 procent gaf opdracht voor röntgenfoto’s en 14 procent gaf opdracht voor CT scans en bloedonderzoek terwijl het onnodig was.

Bron: The Telegraph


Hatha yoga en mindfulness meditatie

Dipje? Dit verhoogt binnen 25 minuten je energieniveau


Uit recent onderzoek van de Universiteit van Waterloo is gebleken dat een korte sessie Hatha yoga en mindfulness meditatie de hersenactiviteit en het energieniveau significant verbeteren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat je per dag maar 25 minuten op de yoga mat hoeft te staan óf een meditatiesessie hoeft te doen om jezelf een boost te geven. De activiteiten zorgen ervoor dat je daarna doelgerichter te werk kunt gaan en je emoties, acties en gedachtepatronen beter onder controle hebt. Lees verder >>>


Leven in het NU

In het NU leven betekent niet dat je krampachtig je aandacht fixeert op een moment in de tijd. Dat is een onzinnige kwelling.Leven in het NU betekent simpelweg dat je bewust aanwezig bent met de ervaring van dit moment, zonder daar mentaal de strijd mee aan te gaan.

16 tips om te leven in het hier en nu. Lees verder >>>


Nieuws over gezondheid en bewustzijn

Enthousiasme is belangrijker dan welke professionele vaardigheid ook.Mindfulness

In dit artikel wordt mindfulness beschreven. Na het lezen zal je de basisprincipes van deze krachtige persoonlijke geluk filosofie begrijpen.

Voedingsstoffen voor een goed gehoor
Oxidatieve stress verlagen
Voldoende magnesium, vitamine A, C en E zorgen voor een goed gehoor op latere leeftijd.

… die het lichaam gebruikt om vrije radicalen onschadelijk te maken. Er werd ook magnesium toegevoegd, omdat dit mineraal de doorbloeding in het oor verbetert.

Voor dit onderzoek gebruikten de onderzoekers twee groepen ratten. Een groep kreeg gewoon voer en de andere groep kreeg voer verrijkt met de vitamines en het mineraal. Op latere leeftijd bleken de ratten die de extra antioxidanten in hun voer kregen beduidend beter te horen dan hun soortgenoten.

De resultaten van het onderzoek moeten nu verder onderzocht worden in mensen. Omdat veel ouderdomsklachten in verband worden gebracht met oxidatieve stress, kan het echter geen kwaad om alvast meer antioxidanten te gaan eten door middel van een mediterraan voedingspatroon


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat het aantal mensen met ouderdomgerelateerde gehoorproblemen de komende dertig jaar stijgt van 900 miljoen naar 2 miljard. Gehoorproblemen op latere leeftijd zorgen niet alleen voor een verminderde kwaliteit van leven, maar ook voor een stijging van de kosten voor gezondheidszorg.

Op dit moment bestaat er nog geen medicijn dat de ontwikkeling van gehoorproblemen op latere leeftijd kan stoppen, omdat verschillende factoren invloed hebben op het ontstaan van het probleem.

Wetenschappers denken dat oxidatieve stress een belangrijke rol speelt. Oxidatieve stress ontstaat bij een overschot aan vrije radicalen in het lichaam. Dit is een toestand waarbij er meer vrije radicalen gevormd worden, dan het lichaam met antioxidanten kan afbreken.

De onderzoekers wilden daarom kijken of het toevoegen van antioxidanten invloed heeft op het ontstaan van gehoorproblemen op latere leeftijd. De vitamines A, C en E zijn sterke antioxidanten

Kinderartsen waarschuwen voor energiedrankje

 Energiedrankjes zijn niet onschuldig en daarom zou de verkoop ervan aan kinderen onder de achttien jaar verboden moeten worden. Dat zegt de Leeuwardense kinderarts Brita de Jong-Van Kempen maandag namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Het drinken van de pepdrankjes leidt volgens de NVK bij jongeren tot klachten als rusteloosheid, moeheid, slaapproblemen en hartritmestoornissen. De Jong-Van Kempen: ,,Artsen zijn zich er steeds meer van bewust dat medische klachten van jongeren veroorzaakt kunnen zijn door energiedrankjes. Zelf informeer ik vaker bij een patiënt of hij of zij energiedrankjes heeft gedronken, ook om onnodige medicalisering te voorkomen."

Volgens De Jong-Van Kempen verwijderen steeds meer scholen pepdrankjes uit drankautomaten op school, omdat ze merken dat het drinken ervan bij scholieren leidt tot concentratieverlies.

foodwatch is voorstander van het niet meer aanbieden van deze pertinent ongezonde drankjes aan kinderen: "Energiedrankjes dringen zich in de maatschappij overal op aan jongeren. Ze staan naar hen te lonken in winkels rondom scholen en in de kiosk bij de trein. Zelfs ziekenhuizen, de werkplek van deze verontruste kinderartsen, verkopen ze in hun frisdrankautomaten en kiosken vrij toegankelijk voor kinderen."  

foodwatch heeft al in 2016 aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gevraagd met de verkoop te stoppen maar die weigerde hierop in te gaan. Dit geeft maar weer aan dat gezonde voeding voor jongeren echt een ondergeschoven kindje is, zelfs in ziekenhuizen waar dagelijks de gevolgen te zien zijn van de consumptie van deze ongezonde drankjes


De ziel bevindt zich niet in het lichaam,
het lichaam bevindt zich in de ziel.

Rupert Sheldrake


Een langer leven in een groene omgeving

Een plantje hier en een plantje daar. Het ziet er gezellig uit en groen straalt rust uit. Het is bijvoorbeeld heerlijk om door het bos te wandelen en om lekker in de tuin te wroeten. Hou jij hier ook van? Dan hebben wij goed nieuws!

Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het effect van de woonomgeving onder een groep vrouwen wonend in Amerika. Bij deze vrouwen werd gekeken of bepaalde (omgevings)factoren invloed hadden op hun leven. Totaal deden ruim 100.000 vrouwen mee aan het onderzoek. Van deze vrouwen overleden meer dan 8.600 in de periode tussen 2000 en 2008.

HET POSITIEVE EFFECT VAN EEN GROENE OMGEVING

Voor het onderzoek werd gekeken naar verschillende factoren. En wat bleek? Een groene omgeving had een positief effect op de gezondheid. Zo bleek dat vrouwen die in een landelijke omgeving woonden twaalf procent minder kans hadden om vroegtijdig te overlijden in vergelijking met de vrouwen die in een stad woonden, zonder groen om zich heen in de vorm van bijvoorbeeld een tuin of park in de buurt. Tevens had deze eerste groep 34 procent minder kans om te sterven aan ademhalingsziekten en liepen zij 13 procent minder risico om te overlijden aan kanker.

EEN ACTIEF EN SOCIALER LEVEN

Een mogelijke oorzaak voor de onderzoeksresultaten is dat mensen met een tuin actiever zijn. Zeker als men de tuin flink onderhoudt en wanneer deze van redelijke omvang is, zal het aardig wat inspanning vergen om de tuin te onderhouden. Een andere mogelijke oorzaak is dat de mensen die in een groene omgeving wonen meer sociale contacten hebben. Deze combinatie van factoren zou er voor kunnen zorgen dat de overlevingskans van vrouwen die in een groene omgeving leven met 30 procent stijgt in vergelijking bij de vrouwen die geen tuin of groen in de omgeving hebben.

GROEN VERLAAGD STRESS

Tevens heeft de kleur groen een kalmerend effect op mensen, waardoor de hoeveelheid stress wordt gereduceerd. Deze stressreductie is weer bevorderlijk voor de levenskwaliteit- en verwachting. Door het tuinieren is iemand even heel ergens anders mee bezig waardoor het als zeer ontspannend ervaren kan worden.

Wil jij ook ontspannen in het groen? Dan kan je natuurlijk zelf in de tuin aan de slag gaan. Heb je geen tuin? Dan kan je ook planten in huis halen en deze verzorgen. Of vraag bijvoorbeeld aan een bekende of je mee mag helpen in de tuin.


Als we onszelf vergeven, zijn we in staat anderen te vergeven.

Duurzaamheid van binnenuit: Analyse van een onduurzame tijdsgeest


We plegen roofbouw op de aarde en op elkaar: snel toenemende opwarming, oceanen vol plastic en een zesde massa-extinctie in volle gang. En de berekeningen zijn onheilspellend.


In 2050 is er meer plastic dan vis in onze zee en volgens de VN kunnen we nog 60 jaar oogsten voordat de aardbodem uitgeput is. De toekomst klinkt alsof we in een verkeerde film zijn beland, vervreemd van wie we eigenlijk willen zijn. Lees verder >>>


Jon Kabat-Zinn  

Algemene informatie  
Geboren New York City, 5 juni 1944  
Nationaliteit  Verenigde Staten  
Beroep Hoogleraar, wetenschapper, docent  
Bekend van Grondlegger van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)  

Jon Kabat-Zinn (New York, 5 juni 1944) is een Amerikaans moleculair bioloog.


Hij is oprichter en voormalig directeur van de Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts, waaraan hij als hoogleraar was verbonden. Kabat-Zinn werd geïnspireerd in de late jaren 1970 om de basispricipes van aandachtstraining of mindfulness toe te passen in een medische setting. Hij richtte hiervoor in 1979 zijn programma Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) op.[1] Deze acht weken durende training bleek effectief te zijn in het verlichten van stress, angst, pijn en (chronische) ziekte.[2]

Kabat-Zinn publiceerde verschillende wetenschappelijke artikelen over aandachtstraining en de klinische toepassingen ervan. Ook schreef hij een aantal boeken die vertaald werden in het Nederlands. Sinds 2000 geeft hij geen trainingen meer, maar wel lezingen en workshops in de Verenigde Staten en het buitenland


https://w