Hoe meer mensen natuur onderdeel maken van hun dagelijks leven, hoe gezonder de samenleving en hoe belangrijker een groene leefomgeving is.


Webdesign by

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

  Sociaal Cultureel Welzijn

Emmen

Welzijn en Gezond

Welzijn en Gezond

De Cluft >>>

De Cluft dankbrief >>>

>>> pimvanlommel.

GezondZijn Nieuws Vit met ABCD Water Suiker Zout Geheugen Mindfulness Meditatie Denken Hier en Nu Bloeddruk Hygiene Gezonder leven Contact

Dag, bijzonder mens...Dag, bijzonder mens...'Water geneest, medicijnen doden'

U bent niet ziek - U heeft dorst
BEHANDEL DORST NIET MET MEDICIJNEN!

EEN NIEUWE MEDISCHE ONTDEKKING

De eenvoudige waarheid is dat uitdroging ziekte kan veroorzaken.
Steeds meer mensen beseffen dat water goed is voor het lichaam.
Men weet echter niet hoe ESSENTIEEL water is voor het welzijn van een mens.
Men weet niet wat er in het lichaam gebeurt als dit niet dagelijks
zijn benodigde hoeveelheid ontvangt.

Zes tot acht 250 cc-glazen water is het absolute minimum. WATER IS VOEDING.

LET WEL:
HET LICHAAM IS GEEN BENZINETANK
DIE U IN ÉÉN KEER VOL GOOIT!

Water drinken doe je verspreid over de dag,
het lichaam verbruikt water gedurende de hele dag.'Water geneest, medicijnen doden'

drink meer water, gebruik meer zout
Gebruik geen Jozo zout, dit is chemisch bewerkt.

Bij het woord "gezondheid" denken wij in eerste instantie aan diëten en training.

Dit helpt ons lichaam oude afvalstoffen kwijt te raken - zij echter moeilijk vol te houden en meestal weinig effectief. In de weg terug beschreven wetenschappelijke grondbeginselen en methoden doen ons de oorzaken van verzuring (en daardoor veroudering) begrijpen en maken het eenvoudig om zure afzettingen en afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen.

Verzuring, een verstoord zuur-base evenwicht en de daaruit ontstane ophoping van zure afvalstoffen veroorzaakt o.a. pijn in de spieren, chronische aandoeningen en veroudering van het lichaam.

De verwijdering van oude, opgeslagen afvalstoffen is daarom DE wijze waarop verzuring van spieren en lichaam ongedaan kan worden gemaakt.

De ware "methode tot het omdraaien van chronische aandoeningen en een leven zonder pijn" staat voor je neus; ga het ontdekken!

Begrijp de wetenschappelijke verbanden en processen die we nodig hebben voor de "weg terug naar de jeugd".

Ook al kunnen wij de tijd niet stil zetten, dan nog hoeven wij het lichamelijke aftakelen niet als onvermijdelijk lot te accepteren. 

Geen droomwens, maar wetenschappelijk inzicht. Hoe u door eenvoudige dingen het verouderingsproces kunt omkeren en lang en gezond kunt leven


De Weg terug naar de Jeugd:

De Weg terug naar de Jeugd:

Brandend maagzuur

Brandend maagzuur of maagpijn is een van de meest belangrijke dorstpijnen van het menselijk lichaam. Op dezelfde manier als waarop we de pijn van honger herkennen, heeft het lichaam ook een dorstpijn.

Wanneer dit signaal op een maaltijd volgt, noemen we het maagpijn of brandend maagzuur. Het gebruik van maagzuurremmers die veelal aluminium bevatten kan gevaarlijk zijn. Aluminium wordt in de bloedbaan opgenomen en o.a. naar de hersenen vervoerd waar het plaque kan vormen. Brandend maagzuur, als signaal van chronische uitdroging is simpel op te lossen door het drinken van een paar glazen water.

Koffie, thee en frisdranken geven géén aanvulling van water in het lichaam. In de medische wereld wordt het helaas wel als "vocht" meegerekend.

Migraine

De hersenen maken histamine vrij om uitdroging of oververhitting te voorkomen. Om dat te doen activeert histamine bepaalde systemen die de circulatie verhogen. Wanneer er uitdroging in het hersengebied optreedt, veroorzaakt die actie van histamine de pijn die we als hoofdpijn of migraine kennen. Er moeten dan twee, drie of soms 4 glazen water gedronken worden om dit soort pijn te verlichten.
Brandend maagzuur of maagpijn is een van de meest belangrijke dorstpijnen van het menselijk lichaam. Op dezelfde manier als waarop we de pijn van honger herkennen, heeft het lichaam ook een dorstpijn.

Wat de waterleidingen u niet vertellen

Wetenschappers hebben recentelijk hun bezorgdheid geuit over het feit dat kinderen tegenwoordig al op vroege leeftijd blootgesteld worden aan hormoonverstoorders, en over de rol die deze stoffen spelen bij verschijnselen die in de puberteit optreden bij meisjes en jongens of bij obesitas en diabetes (Hotchkiss et al. 2008). Twee jaar geleden publiceerden Grandjean en Landrigan (2006) een artikel in The Lancet waarin zij concludeerden dat een aantal industriële chemicaliën verantwoordelijk kan zijn voor wat zij een ''stille pandemie'' noemen. Blootstelling tijdens en vlak na de zwangerschap in kwetsbare periodes van de ontwikkeling van de hersenen van kinderen kan tot schade op latere leeftijd leiden.


Vormen van autisme, ADHD en retardatie werden daarmee geassocieerd. Het onderzoek van promovenda Marike Leijs, dat in het kader van een al vele jaren succesvol verlopende samenwerking tussen de afdelingen neonatologie van het AMC en het Westfriesgasthuis in Hoorn enerzijds, en onze vakgroep anderzijds, is uitgevoerd, heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de ontwikkeling van sommige geslachtskenmerken tijdens de puberteit significant later plaatsvindt wanneer het kind tijdens en direct na de zwangerschap is blootgesteld aan stoffen zoals dioxines en PCB's (Leijs et al. 2008).


Bij het KWR instituut in Nieuwegein zijn we vooral geïnteresseerd in de betekenis van de stoffen in water en drinkwater voor de gezondheid van de mens. Collega Merijn Schriks heeft een stoffenlijst opgesteld met meer dan honderd nieuwe stoffen op basis van het feit (1) dat ze wel eens zijn aangetroffen in water, (2) dat drinkwaterbedrijven naar hun toxiciteit hebben geïnformeerd en (3) dat ze waarschijnlijk moeilijk uit water te verwijderen zijn. Slechts voor 54 ervan kon hij voldoende gegevens over toxiciteit en voorkomen vinden, en voor maar tien daarvan bleken er in de wereld normen te bestaan.


Voor de andere 44 heeft hij vervolgens voorlopige normen afgeleid en die vergeleken met gegevens over het vóórkomen in water. Schriks conclusie is dat de grote meerderheid van de 54 stoffen geen gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid. Tot de paar stoffen waar mogelijk wel iets mee aan de hand is, behoren overigens de perfluorverbindingen. Het is belangrijk ons te realiseren dat drinkwaternormen gebaseerd zijn op de toxicologische informatie over steeds één enkele stof. De vraag over hoe we moeten omgaan met het feit dat we aan vele stoffen tegelijkertijd ''alhoewel in lage concentraties'' worden blootgesteld, is nog verre van beantwoord, en de beantwoording vergt nog heel veel onderzoeksinspanning.


WATER ALS MEDICIJN

WATER ALS MEDICIJN

WATER ALS MEDICIJN

WATER ALS MEDICIJN

WATER ALS MEDICIJN
Het is een foute veronderstelling dat een droge mond het enige signaal is van uitdroging. Een droge mond is een van de allerlaatste signalen van uitdroging van het lichaam. De eerste signalen van chronische uitdroging zijn: je vermoeid voelen, een zwaar hoofd hebben, prikkelbaar, neerslachtig en depressief voelen, slecht slapen. Het lichaam kan aan sterke uitdroging lijden, zonder dat er een droge mond ontstaat.
zout is belangrijk
De hersenen bestaan voor 85 procent uit water en ze leven in een zout meer. Hersenvocht is een zeer zoute omgeving en om het zout te maken wordt er constant zout ingepompt. Zout is verantwoordelijk voor het verwijderen van zuur uit de hersencellen. Er zijn negen biljoen hersen- en zenuwcellen die constant met elkaar in gesprek zijn. Ze verbruiken energie en er ontstaat giftig afval. Er zit zuur bij dat giftige afval. Zout gaat de cel binnen en duwt het zuur eruit.
Zout en hoge bloeddruk
Vraag: Er is ons verteld dat we geen zout moeten gebruiken vanwege de hoge bloeddruk?
Antwoord: Daar gaat de medische wetenschap de fout in, omdat het lichaam zout gaat vasthouden om een hoeveelheid water buiten de cellen van het lichaam te houden. Je neemt water en wat zout en breidt daarmee het volume water buiten de cellen uit en dat staat het water toe de cellen binnen te gaan waardoor de bloeddruk omlaag gaat.
drink meer water, gebruik meer zout
Tip: Neem een kan met een liter water, voeg daaraan toe 1/4 theelepel zeezout en drink dit gedurende de dag. Zeezout bevat 84 verschillende essentiele mineralen in sporenhoeveelheden. Gebruik geen Jozo zout, dit is chemisch bewerkt.