Hoe meer mensen natuur onderdeel maken van hun dagelijks leven, hoe gezonder de samenleving en hoe belangrijker een groene leefomgeving is.


Webdesign by

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

  Sociaal Cultureel Welzijn

Emmen

Welzijn en Gezond

Welzijn en Gezond

De Cluft >>>

De Cluft dankbrief >>>

>>> pimvanlommel.

GezondZijn Nieuws Vit met ABCD Water Suiker Zout Geheugen Mindfulness Meditatie Denken Hier en Nu Bloeddruk Hygiene Gezonder leven Contact

Dag, bijzonder mens...Dag, bijzonder mens...HIMALAYAZOUT


Kristalzout uit de Himalaya is ontstaan door het uitdrogen van de Oerzee gedurende honderden miljoenen jaren. De zonne-energie, die hiervoor nodig was is in elke atomaire bouwsteen van het zoutkristal als biofotonen opgeslagen. Bovendien bevat het kristal alle in de natuur voorkomende elementen – mineralen - in hoeveelheden die met ons lichaamsvocht overeen zouden stemmen, indien wij ons lichaam op ideale wijze zouden voeden.

Deze mineralen zijn van een dusdanig formaat, dat ze zonder meer in onze lichaamscellen opgenomen kunnen worden: ze zijn ‘organisch’. In water opgelost komen deze mineralen vrij, klaar voor gebruik, tezamen met de opgeslagen zonne-energie. Door dagelijks een weinig van deze zoutoplossing (‘sole’ genoemd) tot ons te nemen ontstaat weer de oorspronkelijke vochthuishouding in de cellen, zoals aanwezig voordat de mens van het natuurlijke pad afweek. Hierdoor scheppen we in onszelf de conditie om ons lichaam grondig te reinigen, kunnen de lichaamscellen zich herstellen, worden alle levensprocessen ondersteund en vindt heropbouw van ons lichaam plaats: een groot aantal ‘beschavingsziektes’ kunnen op termijn verdwijnen en we worden vitaler en gezonder.

Geraffineerd zout, keukenzout – ook zeezout - levert geen enkele positieve bijdrage aan ons functioneren omdat het te grofstoffelijk is geworden door het raffinageproces en zo niet meer opneembaar is in onze cellen. Zout wordt trouwens zo geraffineerd omdat de chemische industrie een onverzadigbare behoefte aan de zuivere stof NaCl heeft voor tal van chemische processen: het gebruik als keukenzout is maar absolute bijzaak. Echter het lichaam ervaart dit zout als gif – onnatuurlijk – en doet zijn uiterste best het weer uit het lichaam te verwijderen, hetgeen onze nieren maar ten dele lukt. Het overtollige zout in ons lichaam trekt water aan en slaat neer in spieren en op botten, hetgeen o.a. artritis en reuma kan veroorzaken. Bij steenzout en ongeraffineerd zeezout speelt het volgende probleem: weliswaar zijn in deze zouten de mineralen die we nodig hebben aanwezig, maar die mineralen zijn 'anorganisch' : ze zijn te groot om opneembaar te zijn in onze cellen.

Door de unieke kristalstruktuur, ontstaan onder zeer specifieke condities – hoge geo-tectonische druk – zijn de mineralen van het kristalzout uit de Himalaya organisch geworden, d.w.z. volmaakt opneembaar in onze cellen. Hierdoor is Kristalzout uit de Himalaya zowel energetisch als qua minerale samenstelling een zeer hoogwaardig levensmiddel.Helaas mag eenieder, die geen zout mag gebruiken van zijn of haar arts, dit zout ook niet gebruiken. Indien U echter toch zout gebruikt, ondanks dat U dat sterk afgeraden is, dan kunt U wel vele malen beter een weinig van dit Kristalzout uit de Himalaya gebruiken, dan de gangbare zouten. Uw behoefte aan zout zal bij dagelijks gebruik zeer waarschijnlijk al spoedig afnemen, omdat U al in Uw mineralenbehoefte voorziet met minder dan 1 gram Kristalzout uit de Himalaya per dag. Dit komt overeen met 1 theelepel 'sole' (dit is de verzadigde zoutoplossing, zie gebruiksaanwijzing) of 1/4 theelepel gemalen strooizout.
Gezonde mensen zouden ook van dit zout niet meer dan 6 gram per dag moeten gebruiken, overeenkomend met 6 theelepels 'sole' of 1 1/2 theelepel strooizout. In tegenstelling tot de gangbare zouten, die de behoefte aan zout vaak alleen maar doen toenemen, zal ook deze kleine hoeveelheid geen problemen opleveren met Kristalzout uit de Himalaya.

Cholesterol, geen vijand maar vriend

Cholesterol is levensnoodzakelijk


Als wij weten waarom we cholesterol nodig hebben, begrijpen wij heel snel dat het kunstmatig verlagen van de cholesterolspiegel aan het misdadige grenst. Stelt men dat duidelijk, dan krijgt men meestal als antwoord: ‘Akkoord, we hebben cholesterol nodig. Maar te veel is te veel en dan alleen maar de goede.’ Al die heisa rond de cholesterol is evenwel één grote, doelbewust in stand gehouden misvatting. Cholesterol is levensnoodzakelijk. Bekijken wij dat stap voor stap …

Wat de waterleidingen u niet vertellen

Wetenschappers hebben recentelijk hun bezorgdheid geuit over het feit dat kinderen tegenwoordig al op vroege leeftijd blootgesteld worden aan hormoonverstoorders, en over de rol die deze stoffen spelen bij verschijnselen die in de puberteit optreden bij meisjes en jongens of bij obesitas en diabetes (Hotchkiss et al. 2008). Twee jaar geleden publiceerden Grandjean en Landrigan (2006) een artikel in The Lancet waarin zij concludeerden dat een aantal industriële chemicaliën verantwoordelijk kan zijn voor wat zij een ''stille pandemie'' noemen. Blootstelling tijdens en vlak na de zwangerschap in kwetsbare periodes van de ontwikkeling van de hersenen van kinderen kan tot schade op latere leeftijd leiden.


Vormen van autisme, ADHD en retardatie werden daarmee geassocieerd. Het onderzoek van promovenda Marike Leijs, dat in het kader van een al vele jaren succesvol verlopende samenwerking tussen de afdelingen neonatologie van het AMC en het Westfriesgasthuis in Hoorn enerzijds, en onze vakgroep anderzijds, is uitgevoerd, heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de ontwikkeling van sommige geslachtskenmerken tijdens de puberteit significant later plaatsvindt wanneer het kind tijdens en direct na de zwangerschap is blootgesteld aan stoffen zoals dioxines en PCB's (Leijs et al. 2008).


Bij het KWR instituut in Nieuwegein zijn we vooral geïnteresseerd in de betekenis van de stoffen in water en drinkwater voor de gezondheid van de mens. Collega Merijn Schriks heeft een stoffenlijst opgesteld met meer dan honderd nieuwe stoffen op basis van het feit (1) dat ze wel eens zijn aangetroffen in water, (2) dat drinkwaterbedrijven naar hun toxiciteit hebben geïnformeerd en (3) dat ze waarschijnlijk moeilijk uit water te verwijderen zijn. Slechts voor 54 ervan kon hij voldoende gegevens over toxiciteit en voorkomen vinden, en voor maar tien daarvan bleken er in de wereld normen te bestaan.


Voor de andere 44 heeft hij vervolgens voorlopige normen afgeleid en die vergeleken met gegevens over het vóórkomen in water. Schriks conclusie is dat de grote meerderheid van de 54 stoffen geen gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid. Tot de paar stoffen waar mogelijk wel iets mee aan de hand is, behoren overigens de perfluorverbindingen. Het is belangrijk ons te realiseren dat drinkwaternormen gebaseerd zijn op de toxicologische informatie over steeds één enkele stof. De vraag over hoe we moeten omgaan met het feit dat we aan vele stoffen tegelijkertijd ''alhoewel in lage concentraties'' worden blootgesteld, is nog verre van beantwoord, en de beantwoording vergt nog heel veel onderzoeksinspanning.


Is weinig zout eten echt gezond?


Het hart kan geen kanker krijgen door de grotere aanwezigheid van zout.

Dr Michael Alderman, voorzitter van de epidemische afdeling van de Albert Einstein School voor Geneeskunde in de Bronx, New York, heeft hier duidelijk een mening over:

“Tekort aan zout, verhoogt de mogelijkheid van plotseling overlijden.”

In zijn publicatie in de Lancet in 1970 waarin hij zijn studie publiceerde met 11.346 Amerikanen concludeerde hij dat 1 gram verhoging van zoutopname de kans op hartfalen met 10% doet dalen.


1 gram verhoging van zoutopname de kans op hartfalen met 10% doet dalen.

Het volgen van een laag zout dieet doet meer kwaad dan goed. Hij kwam ook tot de ontdekking dat minder zout eten, de bloedvaten doet samentrekken en een hormoon activeert die het risico op hartaanval verhoogd. 1

In 2006 publiceerde The American Journal of Medicine dat :
“de kans op overlijden met 28% stijgt en de kans om te overlijden aan hart en vaatziekten met 37% als we te weinig zout zouden eten. (Minder dan 6 gram zout per dag)”

Als dit nog niet genoeg is concludeerde een grote studie met 207.729 mensen tussen de 25-75 jaar oud dat er een verband bestond tussen minder zout eten en een groter risico op overlijden. 2 Zij die het minste zout aten (1,7g à 2 ,64g) hadden het grootste risico op sterfte in het algemeen en op hartfalen in het bijzonder. Zij die het meeste zout aten (7,89 à 11,52g) hadden het laagste risico of sterfte en hartfalen in het bijzonder.

Het hart is het orgaan met het hoogste gehalte aan zout van alle organen. Dit om optimaal te voldoen aan zenuwimpulsen en spiercontracties. Het hart heeft meer zout nodig dan andere organen.
Heb jij je al eens afgevraagd waarom het hart geen kanker kan krijgen ? Volgens de Koreaan Park, Si-Woo is dit door de grotere aanwezigheid van zout in het hart. Bamboezout en zeewieren zijn een ideaal supplement om je zout en spoorelementen aan te vullen
3.


Leidingwater bevat meestal chloor.
Chloor is slecht voor onze darmen en daarom slecht voor ons immuunsysteem en gezondheid.


Leidingwater bevat meestal chloor. Chloor is slecht voor onze darmen en daarom slecht voor ons immuunsysteem en gezondheid.

Dag chloor in leidingwater zegt bamboezout.

Om leidingwater zuiver te houden van allerlei bacteriën wordt meestal chloor toegevoegd. Dat lijkt ok maar is helemaal niet ok voor onze darmen. In ons maag darmkanaal zitten 1,5 kg bacteriën die we nodig hebben een goede spijsvertering en onze weerstand.

Chloor in leidingwater zal ook onze essentiële bacteriën doden.

Daarenboven kan chloor in leidingwater een reactie aangaan met organische stoffen in het water en de leidingen. Hierdoor kan de kankerverwekkende stof ‘trihalomethaan’ ontstaan. In onze lichaamscellen breekt trihalomethaan zeer traag af en wordt opgeslagen in onze vet cellen. Waar het zich kan accumuleren en ons DNA schade aanricht en onze immuniteit verminderd. Soep eten of thee drinken doe je best zonder kraantjeswater met chloor te gebruiken. 2de grote nadeel van chloor is hypochloriet.

Soep eten of thee drinken is gezond maar minder gezond met kraantjeswater.
Bamboezout helpt!

Hetgeen een ontsteker is van vrije radicalen. Een van de grote nadelen is hypochloriet de vet cellen in ons lichaam kan scheiden van vitamine E bijvoorbeeld. Waardoor acne, eczema, psoriasis op de loer liggen of er het gevolg van kunnen zijn. Ook gesplitst of dof haar kunnen het gevolg zijn van leidingwater met chloor omdat hypochloriet de natuurlijke componenten van het haar afbreekt. Hypochloriet is zeer onstabiel, lokt veel oxidatie uit, oppassen geblazen. Hypochlorieten worden ook gebruikt als bleekmiddel. Vetzuren (bvb plantaardige olie) en hypochloriet zijn vijanden van elkaar. Je bent gewaarschuwd.

Bamboezout geeft elektronen af aan hypochloriet in leidingwater en splitst hypochloriet op in chloor ionen en water. Zeezout of zout kunnen dat niet.

Testen met bamboezout, handgeschept zeezout en geraffineerd zeezout tonen duidelijk aan dat alleen bamboezout de reducerende kracht heeft om hypochloriet in leidingwater volledig te verwijderen. (5)

Het mogen duidelijk zijn dat alle zout soorten niet gelijk aan één noemer zout. Zo zijn ook niet alle blondjes gelijk aan elkaar. Bamboezout, handgeschept zeezout en geraffineerd zeezout vallen allen onder de noemer zout. Maar het proces waarmee bamboezout gecreëerd wordt ,doet andere chemische reacties in ons lichaam ontstaan. Bamboezout is veel bioactiever hetgeen onze gezondheid ten goede komt.

Bamboezout in je thee doet wonderen.

Tip : soep eten of thee drinken?
Het toevoegen van een beetje 9 x gebrand bamboezout of een normale zoutportie van 2 x gebrand bamboezout in je kraantjewater doet wonderen met je gezondheid.

Bamboezout verbetert ook de kwaliteit van dranken en eten. Bamboezout kan de minder gezonde (oxiderende) drank of levensmiddelen, gezonder maken (reduceren) waardoor afvalstoffen en toxines gemakkelijker het lichaam kunnen verlaten. Gezond eten en gezond drinken, bamboezout helpt.

1 Gram (1/4de theelepel) van 9 x gebrand bamboezout in 250 à 350ml melk, sinaasappelsap, wortelsap of (junk) sportdrank (bvb gatorade)

ORP (mV-waarde) melk sinaasappelsap wortelsap gatorade

Voor toevoeging +139 mV +80 mV + 40 mV + 233 mV

Na toevoeging -13 mV -29 mV – 85 mV + 24 mV


2 maal gebrand bamboe zout.

Het is ook aangeraden om in flessenwater bamboezout toe te voegen.

0,5 gram per liter maakt je lichaam gelukkig. De ontgiftende kracht van water vergroot enorm in slechts enkele seconden tijd met een beetje bamboezout. Ook sterk aanbevolen bij thee, soep, en alle gerechten die veel water opnemen zoals rijst en spaghetti.

Bron 5 : Bamboo salt is science, Park Si-Woo, p 87-88

Hoezo minderen met zout?

Een meta-analyse waarin de relatie tussen zoutgebruik enerzijds en cardiovasculaire incidenten en algemene sterfte anderzijds werd onderzocht, werd gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet.

In de meta-analyse werden gegevens van vier studies samengevoegd. Dit leverde in totaal 133.118 deelnemers op, waarvan 63.559 met hoge bloeddruk en 69.559 zonder hoge bloeddruk. Gekeken werd naar het verband tussen natrium in de urine, het hoofdbestanddeel van keukenzout, en cardiovasculaire incidenten en sterfte over een periode van vier jaar. De zoutinname werd vastgesteld aan de hand van de natriumuitscheiding met de urine.

Bij een gemiddelde dagelijkse inname hoger dan rond 11,5 gram zout liet de groep met een hoge bloeddruk een toename zien van de kans op hart- en vaatziekten. Zover niets bijzonders. Maar bij personen met een normale bloeddruk was deze toename van risico nauwelijks aanwezig. Was de inname een hoeveelheid onder de 11,5 gram zout, dan liet dit onderzoek iets opmerkelijks zien. Niet alleen bleken beide groepen ongeveer hetzelfde te reageren op de zoutinname wat het risico van hart- en vaatziekten betreft, maar in beide groepen steeg het risico van hart- en vaatziekten bij een lagere zoutinname.

Deze bevindingen zijn des te opmerkelijker omdat weinig mensen een inname hebben van hoger dan 11,5 gram. De officiële aanbeveling in Nederland is om minder dan 6 gram zout te eten. Gemiddeld eet de Nederlander dagelijks 8,7 gram zout, dus aanzienlijk onder het ‘keerpunt’ van 11,5 gram per dag.

De belangrijkste zoutbronnen zijn kant-en-klaarproducten, voedsel uit blik, brood, vleesproducten en kaas


Waarom is Himalaya zout gezonder dan normaal tafelzout?

Zout is niet ongezond, tenminste als je Keltisch Zeezout of Himalaya zout gebruikt. Dat zijn gezonde natuurzouten waar behalve natriumchloride nog 84 andere mineralen en sporenelementen in zitten. Het is bekend dat we moeten oppassen met het eten van te veel zout. Door de groei van bewerkte voedingsmiddelen en het ruime aanbod is het relatief simpel om over de ADH van 6 gram heen te komen. Ieder lichaam heeft zout nodig, je kunt zelfs niet zonder zout. Wat alleen veel mensen niet weten is dat er een groot verschil zit tussen natuurlijk en bewerkt zout.

Gezond zout

Himalaya zout, Keltisch zout en zeezout zijn natuurlijke zouten die niet geraffineerd zijn. Wat zeezout betreft mag landzout ook zeezout heten, zelfs als het alleen uit natriumchloride bestaat. Let er dus goed op dat als je zout koopt, het geraffineerd zeezout is. In natuurlijk verkregen zout zitten allerlei mineralen en sporenelementen. Deze mineralen zitten er in kleine hoeveelheden in maar je hebt er ook maar een kleine hoeveelheid van nodig. Zout komt van nature voor samen met andere mineralen. Als je tafelzout eet zal dat zich in je lichaam gaan binden met mineralen, daardoor zou je meer mineralen tot je moeten nemen dan als je het niet eet.

Zout in je eten

Zout is een heerlijke toevoeging aan ons eten. Zonder zout zit er minder smaak aan voedingsproducten. Daarom doen fabrikanten grote hoeveelheden zout in voorverpakte voedingsproducten. In vrijwel elk verpakt product zit zout; maar dan wel de geraffineerde soort, die niet heel best is voor het lichaam omdat het natuurlijke mineralen onttrekt. Terwijl er in natuurlijk zout 84 verschillende soorten mineralen zitten.

Het verschil tussen Himalaya zout en tafelzout

Het is belangrijk om te weten dat zout en natrium niet hetzelfde is. Zout bestaat namelijk uit twee delen, natrium en chloride. Dit houd in dat zout 2,5 keer zo zwaar is als natrium. Je ziet altijd op verpakkingen staan hoeveel natrium er in een product zit, houdt er dan rekening mee dat de hoeveelheid zout dan 2,5 keer zoveel is. In Keltisch zeezout of Himalaya zout zit 90% natriumchloride en in tafelzout 99.9%. Bij Keltisch zeezout en Himalaya zout wordt de rest ingevuld door gezonde mineralen. Tafelzout daar in tegen is jodium en een antiklontenmiddel toegevoegd. Het is een geraffineerd product wat betekend dat alle goede stoffen eruit zijn door het verwerkingsproces.

De geneeskracht van zout

Dat teveel zout tot je nemen niet goed is weet ondertussen bijna iedereen, maar dat het ook geneeskracht bevat waarschijnlijk niet. Er zijn bewijzen dat zout en de mineralen in zeezout en Himalaya zout goed zijn tegen een aantal ziekten. Zout brengt je lichaam in harmonie waardoor je minder de neiging hebt om toe te geven aan verslavingen, denk aan roken, alcohol, koffie, suiker etc. Daarnaast zorgt het ervoor dat het afweersysteem van het lichaam wordt versterkt, het fysiologisch evenwicht bevorderd, de stofwisseling gestimuleerd, en het lichaam gezuiverd.

Tip: het is zonde om pure zoutsoorten te gebruiken bij het koken omdat waterhoudende zoutkristallen relatief snel oplossen. Je kunt ze daarom beter pas ná de bereiding over gerechten strooien.

Bamboezout na 1 maal verbranding


Kristalzout uit de Himalaya

Kristalzout uit de Himalaya

'Water geneest, medicijnen doden'

U bent niet ziek - U heeft dorst
BEHANDEL DORST NIET MET MEDICIJNEN!

EEN NIEUWE MEDISCHE ONTDEKKING

De eenvoudige waarheid is dat uitdroging ziekte kan veroorzaken.
Steeds meer mensen beseffen dat water goed is voor het lichaam.
Men weet echter niet hoe ESSENTIEEL water is voor het welzijn van een mens.
Men weet niet wat er in het lichaam gebeurt als dit niet dagelijks
zijn benodigde hoeveelheid ontvangt.

Zes tot acht 250 cc-glazen water is het absolute minimum. WATER IS VOEDING.

LET WEL:
HET LICHAAM IS GEEN BENZINETANK
DIE U IN ÉÉN KEER VOL GOOIT!

Water drinken doe je verspreid over de dag,
het lichaam verbruikt water gedurende de hele dag.