Hoe meer mensen natuur onderdeel maken van hun dagelijks leven, hoe gezonder de samenleving en hoe belangrijker een groene leefomgeving is.


Webdesign by

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

  Sociaal Cultureel Welzijn

Emmen

Welzijn en Gezond

Welzijn en Gezond

De Cluft >>>

De Cluft dankbrief >>>

>>> pimvanlommel.

GezondZijn Nieuws Vit met ABCD Water Suiker Zout Geheugen Mindfulness Meditatie Denken Hier en Nu Bloeddruk Hygiene Gezonder leven Contact

Dag, bijzonder mens...Dag, bijzonder mens...Ouderen: vallen voorkomen met vitamine D

Suppletie met vitamine D in combinatie met een lichte vorm van beweging verkleint significant het valrisico bij ouderen.

De studie werd uitgevoerd bij 91 ouderen die verbleven in een verzorgingshuis. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 85 jaar en werden willekeurig in vier groepen verdeeld. In de beweeggroep kregen de ouderen tweemaal per week een lichte vorm van beweging onder begeleiding aangeboden.

In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende drie maanden dagelijks 900 IE vitamine D en in de combinatiegroep werden beide interventies gecombineerd. Tenslotte was er nog een groep ouderen die de normale zorg ontving (controlegroep).


In vergelijking met de controlegroep nam het valrisico bij de ouderen die vitamine D gesuppleerd kregen in combinatie met beweging met 72% significant af. Alleen suppletie of alleen beweging leidde ten opzichte van de controlegroep niet tot een significante risicoreductie.


Vitamine D is niet alleen van belang voor sterke botten, maar ook voor sterke spieren. Suppletie met de vitamine kan het valrisico van ouderen drastisch verminderen en draagt mogelijk bij aan een verbetering van de levenskwaliteit van ouderen en een afname van gezondheidszorgkosten.


Ouderen: vallen voorkomen met vitamine Dis extreem belangrijk voor een goede gezondheid.

Vitamine D: goed voor moeder en kind

Suppletie met vitamine D tijdens de zwangerschap is gunstig voor zowel moeder als kind. De vitamine verbetert het cholesterol en de glucosespiegel van de aanstaande moeder én voorkomt geelzucht bij het kind.

Er werden diverse medische databanken doorzocht. In totaal werden vijf studies geselecteerd waaraan 310 toekomstige moeders deelnamen. De moeders hadden alle zwangerschapsdiabetes. In de studies werd een vergelijking gemaakt tussen vitamine D-suppletie en een placebo of geen behandeling.

Moeders die vitamine D gesuppleerd kregen hadden een significant lagere nuchtere glucosespiegel en een lager totaal, LDL- en HDL-cholesterolgehalte. Ook de ontstekingsstof CRP was significant lager onder invloed van vitamine D-suppletie. Uit twee studies met 129 moeders bleek bovendien dat het nageslacht significant minder kans had op geelzucht na de geboorte wanneer de moeders vitamine D gesuppleerd kregen. De hoogste dosis die tijdens de zwangerschapsperiode gesuppleerd werd was 700.000 IE vitamine D. De studieduur varieerde van zes tot zestien weken.

Suppletie met vitamine D tijdens de zwangerschap leidt tot een verbetering van de glucosespiegel en het cholesterol bij aanstaande moeders met zwangerschapsdiabetes. Bij het nageslacht verkleint het de kans op geelzucht.

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookShare to TwitterShare to PrintShare to E-mailShare to Meer...3


Jahanjoo F, Farshbaf-Khalili A, [..], Dolatkhah N. Maternal and Neonatal Metabolic Outcomes of Vitamin D Supplementation in Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Nutr Metab 2018; 73(2):145-159


Wat is vitamine D?

We hebben vitamine D nodig om gezond te blijven. Het zorgt goed voor sterke botten, tanden én speelt een belangrijke rol bij het op peil houden van je weerstand. Zonlicht is de belangrijkste bron van deze vitamine. Je lichaam maakt het zelf aan als je in contact komt met de zon. Vitamine D krijg je ook binnen via voeding. bijvoorbeeld door het eten van vette vis, ei of margarine.

Hoeveel zon heb je nodig voor voldoende vitamine D?

Je lichaam maakt vitamine D aan zodra je in de zon bent. Voor de meeste mensen met een lichte huid is het voldoende om dagelijks 15 minuten tot 30 minuten onbeschermd met de handen en het gezicht in de zon te zijn. Dit geldt ook voor de meeste kinderen. Het is niet zo dat hoe meer zonlicht je huid krijgt, hoe meer vitamine D er wordt aangemaakt. Je huid maakt namelijk niet eindeloos vitamine D aan. Geniet na de onbeschermde minuten wel weer beschermd van de zon. De zon is een belangrijke veroorzaker van huidkanker.

Maak je met zonnebrandcrème nog voldoende vitamine D aan?

Er is veel onduidelijkheid over de invloed van zonnebrandcrème op de aanmaak van vitamine D.

Om je dagelijkse hoeveelheid vitamine D te halen is het voldoende om (afhankelijk van je huidtype) dagelijks 15-30 minuten onbeschermd met je handen en gezicht in de zon te zijn.

Smeren met zonnebrandcrème is belangrijk en voorkomt - als je goed smeert - dat je verbrandt.


Sommige mensen hebben een vitamine D tekort

Sommige mensen maken zelf niet genoeg vitamine D aan. Voor die mensen kan het nodig zijn om extra vitamine D binnen te krijgen. Het gaat om:

Kinderen tot 4 jaar. Zij hebben extra vitamine D nodig voor de opbouw van hun botten en tanden. In zuigelingenvoeding en opvolgmelk is die extra vitamine D al toegevoegd. Ouders die dat niet gebruiken, krijgen het advies om hun kind extra vitamine D te geven.

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven en ouderen.

Zij hebben extra vitamine D nodig omdat hun huid minder goed vitamine D kan aanmaken. Vooral ouderen die weinig buiten komen, moeten oppassen voor een tekort aan vitamine D.

Mensen met een van nature donkere huidskleur. Hun huid moet namelijk veel langer aan zonlicht blootstaan om dezelfde hoeveelheid vitamine D aan te maken als mensen met een lichte huidskleur. In Nederlandse winters kan bij donkere mensen een tekort aan vitamine D ontstaan.


Vitamine D, zon en mythes

Zonnebankgebruik (voor de aanmaak van vitamine D) is niet nodig en wordt afgeraden. De zonnebank is schadelijk en eventuele voordelen wegen niet op tegen de nadelen.

<HTML><META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html;charset=utf-8">

Dr Jos Wielders over Vitamine D Lees en hoor >>>